Chủ nhật, 17.2.2019 Cho m?ng b?n ??n v?i Website Tr??ng ??i h?c Qu?ng Nam
QNAMUNI
TÌM TRÊN GOOGLE

  

Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ chính sách nội trú đối với sinh viên hệ cao đẳng ngoài sư phạm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC - Tin tuc/Su kien - Truong Dai hoc Quang Nam
Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ chính sách nội trú đối với sinh viên hệ cao đẳng ngoài sư phạm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC
(09/05/2018 4:34:05 PM)

            Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách nội trú đối với học sinh - sinh viên học trung cấp, cao đẳng;

           Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của liên Bộ Tài chính-BGDĐT-BLĐTBXH về chính sách chính sách nội trú đối với học sinh - sinh viên học trung cấp, cao đẳng;

Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách nội trú đối với sinh viên học cao đẳng như sau:

I. Điều kiện được hưởng chính sách

1. Điều kiện: Để được hưởng chính sách nội trú đối với học sinh - sinh viên học cao đẳng, trung cấp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;  người dân tộc thiểu số là người khuyết tật;

b) Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;

c) Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

2. Mức học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác

Mức học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 53.

3. Trình tự và hồ sơ cấp chính sách nội trú: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông báo cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính sách nội trú, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn học sinh, sinh viên về hồ sơ như sau:

a) Đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Gửi hồ sơ về cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nơi học sinh, sinh viên đang tham gia khóa học;

4. Hồ sơ cấp chính sách nội trú, 01 bộ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu đính kèm):

b) Bản sao Giấy khai sinh;

c) Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

d) Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là người khuyết tật, ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải bổ sung Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

đ) Đối với học sinh, sinh viên người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu) và sổ hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

e) Đối với học sinh, sinh viên người Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải bổ sung giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu) và sổ hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

g) Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú, ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải bổ sung bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

5. Nộp hồ sơ và thẩm định hồ sơ:

a) Nộp hồ sơ

Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chính sách nội trú nộp hồ sơ 01 lần vào đầu khóa học. Riêng giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu) phải nộp hàng năm.

Trường hợp trong quá trình học, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách không nộp hoặc nộp chậm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách nội trú theo quy định thì không được hưởng chính sách nội trú. Việc chi trả chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tính từ ngày Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, phòng Lao động, - Thương binh và Xã hội cấp huyện nhận được hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh học bổng chính sách, các Khoản hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán và hỗ trợ đi lại đối với thời gian đã học từ trước thời Điểm học sinh, sinh viên gửi hồ sơ đề nghị hưởng chính sách nội trú theo quy định.

Đối với học sinh, sinh viên chưa thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư này, nếu trong thời gian tham gia khóa học, do các hoàn cảnh khách quan, chủ quan mà học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư này thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chính sách nội trú trong kỳ tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều này. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của các giấy tờ xác nhận đối tượng. Trường hợp các giấy tờ xác nhận có hiệu lực khác nhau thì thời Điểm hưởng theo giấy tờ xác nhận có hiệu lực sau cùng.

b) Thẩm định hồ sơ cấp chính sách nội trú

Đối với học sinh, sinh viên tham gia khóa học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2, Khoản 1 và Khoản 2 Điều này của Thông tư này tổ chức đối chiếu, thẩm định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ; tổng hợp, lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có trách nhiệm thông báo cho người học được biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ;

6. Phương thức chi trả học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nơi, sinh viên đang theo học chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác trực tiếp bằng tiền mặt cho học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đó.

7. Thời gian cấp học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác được thực hiện 2 lần trong năm học: Lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Trường hợp sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.

8. Quy định về dừng cấp học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác

Trong thời gian tham gia khóa học, nếu sinh viên không còn thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư này thì sinh viên sẽ không được hưởng chính sách nội trú tính từ thời Điểm có hiệu lực của các giấy tờ xác nhận không còn thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú hoặc tính từ thời Điểm hết hiệu lực của các giấy tờ cũ xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách đã nộp cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học hoặc nghỉ học do ốm đau, tai nạn hoặc các lý do khách quan khác không thể tiếp tục theo học. Thời gian không được hưởng chính sách nội trú tính từ ngày quyết định buộc thôi học hoặc quyết định nghỉ học có hiệu lực. Trường hợp học sinh, sinh viên đã nhận học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác thì Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện dừng thực hiện chi trả học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác vào kỳ học tiếp theo.

Sinh viên trong thời gian bị đình chỉ học tập (có thời hạn), trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận. Trường hợp sinh viên đã nhận học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện khấu trừ số tiền học bổng chính sách (không khấu trừ tiền hỗ trợ khác) tương ứng với số tháng bị đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi học sinh, sinh viên nhập học lại.

Sinh viên trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

         II. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

-          Thời gian: Từ ngày ra hướng dẫn đến hết ngày 15/10/2018.

-          Địa điểm: Phòng CTSV, tầng 1 khu B

Hướng dẫn này được phổ biến đến các đơn vị, sinh viên khối cao đẳng ngoài sư phạm biết để thực hiện./.

Tin từ Phòng CTSV


Số lần đọc: 186        Gởi qua Email         Bản in        Về đầu trang


Các Tin khác:
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên lần thứ 5 "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG NGHỀ NGHIỆP" (21/12/2018)
Các quyết định và danh sách sinh viên được hưởng các chế độ chính sách! (18/12/2018)
Thông báo “ Về việc hướng dẫn thực hiện BHYT,BHTN học sinh, sinh viên năm học 2018-2019” (11/12/2018)
THÔNG BÁO Về việc nghỉ làm việc, học tập ngày 10/12/2018 (Thứ Hai) (09/12/2018)
Sinh viên Đại học Quảng Nam đạt giải Nhì giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018 (27/11/2018)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học, thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp – Hệ chính quy Năm học: 2018-2019 (10/11/2018)
Thông báo thời gian dự kiến tổ chúc thi tốt nghiệp hệ Trung cấp lần cuối cho các học sinh chưa đủ điều kiện dự thi. (29/10/2018)
Danh sách học viên lớp Sư phạm Toán hệ VLVH khóa 2016 - 2018 xét điều kiện tốt nghiệp (25/10/2018)
Thông báo tổ chức phát bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh trình độ Trung cấp hệ chính quy-Khoá thi ngày 28,29/9/2018 (22/10/2018)
Kế hoạch tổ chức phát bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên trình độ Đại học đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học; Khoá học: 2015 - 2018 và 2016 - 2018 (15/10/2018)


Đến trang 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Xem tiếp


Quay lại
TUYỂN SINH 2018
Thông tin
tuyển sinh
ĐH và CĐ
năm 2018
e-Office
e-Office
ĐHQN
ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
E-LEARNING
20 NĂM
Chuyên trang
Kỷ niệm
20 năm
xây dựng và
phát triển
CA KHÚC - LOGO
VĂN BẢN MỚI
THỐNG KÊ

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam.
Địa chỉ: 102 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam. Tel: 0510.3812834 - Fax: 0510.3812931

Email: htduong@qnamuni.edu.vn , hopthu@qnamuni.edu.vn - Website: http://www.qnamuni.edu.vn
Email Ban Điều hành website: webmaster@qnamuni.edu.vn - Thiết kế và Phát triển bởi: Đỗ Quang Khôi (KhoiEduIt)