Thứ năm, 25.4.2019 Chào mừng bạn đến với Website Trường Đại học Quảng Nam
QUI CHẾ CÔNG KHAI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 cong khai/Thong tin chung - Truong Dai hoc Quang Nam

Một số thông tin công khai chung của cơ sở giáo dục đại học
(Số liệu tính đến ngày 31/12/2017)

 

STT

Nội dung

Đơn vị
tính

Tổng số

2016-2017

1

Số ngành trường đang đào tạo

ngành

29

1.1

Đại học

ngành

15

1.2

Cao đẳng

ngành

14

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

ngành

29

2.1

Đại học

ngành

15

2.2

Cao đẳng

ngành

14

3

Diện tích đất của trường

ha

6.8516

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

23.472

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

13.943

4.2

Diện tích thư viện

m2

6.999

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

800

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

1.730

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

11.484

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

người

302

6.1

Giáo sư

người

0

6.2

Phó giáo sư

người

0

6.3

Tiến sỹ

người

12

6.4

Thạc sỹ

người

192

6.5

Chuyên khoa Y cấp I + II

người

0

6.6

Đại học

người

77

6.7

Cao đẳng

người

4

6.8

Trình độ khác

người

17

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

người

3.055

7.1

Nghiên cứu sinh

người

0

7.2

Cao học

người

0

7.3

Chuyên khoa Y cấp II

người

0

7.5

Chuyên khoa Y cấp I

người

0

7.4

Đại học

người

2.790

7.6

Cao đẳng

người

265

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

người

0

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

88

9

Tổng thu theo năm

tỷ đồng

55.680

9.1

Từ ngân sách nhà nước

tỷ đồng

27.576

9.2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

25.231

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

 

9.4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

2.873

 

 


Quay lại

Về đầu trang

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam.
Địa chỉ: 102 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam. Tel: 0510.3812834 - Fax: 0510.3812931

Email: htduong@qnamuni.edu.vn , hopthu@qnamuni.edu.vn - Website: http://www.qnamuni.edu.vn
Email Ban Điều hành website: webmaster@qnamuni.edu.vn - Thiết kế và Phát triển bởi: Đỗ Quang Khôi (KhoiEduIt)