Thứ ba, 7.7.2020 Chào mừng bạn đến với Website Trường Đại học Quảng Nam
QUI CHẾ CÔNG KHAI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 cong khai/Thong tin chung - Truong Dai hoc Quang Nam

* Chiến lược phát triển trường Đại học Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020: (xem tại đây)

* Chiến lược phát triển trường Đại học Quảng Nam giai đoạn 2020-2025: (xem tại đây)

 

Công khai thông tin theo Thông tư 36/2017 năm học 2018 - 2019  (Biểu mẫu 17 đến biểu mẫu 20)

 

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Từ năm học 2018-2019, Trường Đại học Quảng Nam công khai thông tin như sau:

I.              Cam kết CLGD và CLGD thực tế:

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

Biểu mẫu 18-A: Công khai thông tin về quy mô đào tạo

Biểu mẫu 18-B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm

Biễu mẫu 18-C: Công khai các môn học của từng khóa học , chuyên ngành

Biểu mẫu 18-D: Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục biên soạn

Biểu mẫu 18-E: Công khai thông tin về khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

Biểu mẫu G: Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: Không có  

Biểu mẫu 18-H: Công khai thông tin Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở tổ chức

Biểu mẫu 18-I: Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

Biểu mẫu 18-K: Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục: Đang thực hiện.

Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo: Đề án tuyển sinh năm 2019 trường ĐHQN.

 

II.            Điều kiện đảm bảo CLGD:

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 19-A: Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

Biểu mẫu 19-B: Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

Biểu mẫu 19-C: Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

Biểu mẫu 19-D: Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

 

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 20-A: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Biểu mẫu 20-B: Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

Biểu mẫu 20-C: Công khai tỷ lệ sinh viên/Giảng viên quy đổi

 

III.           Công khai thu chi tài chính

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Chính sách học bổng

 

 


Quay lại

Về đầu trang

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam.
Địa chỉ: 102 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam. Tel: 0510.3812834 - Fax: 0510.3812931

Email: htduong@qnamuni.edu.vn , hopthu@qnamuni.edu.vn - Website: http://www.qnamuni.edu.vn
Email Ban Điều hành website: webmaster@qnamuni.edu.vn - Thiết kế và Phát triển bởi: Đỗ Quang Khôi (KhoiEduIt)