Thứ hai, 10.12.2018 Chào mừng bạn đến với Website Trường Đại học Quảng Nam
QNAMUNI
TÌM TRÊN GOOGLE
Hội nghị Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, công tác Hội và phong trào Sinh viên trường Đại học Quảng Nam năm học 2017- 2018 - Tin tuc/Su kien - Truong Dai hoc Quang Nam
Hội nghị Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, công tác Hội và phong trào Sinh viên trường Đại học Quảng Nam năm học 2017- 2018
(06/11/2017 10:39:00 AM)

Thực hiện Kế hoạch Số 03-KH/ĐTN ngày 12/10/2017, ngày 28/10/2017, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức  thành công Chương trình "Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2017, triển khai công tác Đoàn - phong trào Thanh niên, công tác Hội - phong trào Sinh viên năm học 2017 - 2018 và đối thoại cán bộ Đoàn - Hội cơ sở năm 2017". Nhằm triển khai rộng rãi tinh thần và kết quả chương trình Hội nghị đến các cấp Đoàn, Hội trực thuộc và đoàn viên thanh niên trong toàn trường, phục vụ công tác lãnh chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường trong thời gian đến, trên cơ sở kết quả chương trình Hội nghị, ngày 03/11/2017  Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức cuộc họp liên tịch thảo luận, kết luận và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thời gian đến.

1. Kết quả tổ chức Hội nghị

Chương trình Hội nghị diễn ra từ 07h30 đến 12h00 phút ngày 28/10/2017 tại Trung tâm Hội thảo trường Đại học Quảng Nam. Về tham dự chương trình có đại biểu đại diện Ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn Quảng Nam; đại biểu lãnh đạo phòng Công tác sinh viên trường Đại học Quảng Nam; đại biểu lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường và 557 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc đại diện cho 3.674 đoàn viên, thanh niên trong toàn trường.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Xuân Diệu - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Nam, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường thay mặt Ban Thường vụ Đoàn trường trình bày Báo cáo tổng kết kết quả tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017; báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ IX (2017 - 2019), kết quả tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ XVIII (2017 - 2022); triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động Đoàn - phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018; đồng chí Nguyễn Đăng Hữu- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Nam báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội - phong trào sinh viên trường Đại học Quảng Nam năm học 2017 - 2018. Đặc biệt, Hội nghị đã dành thời gian tổ chức chương trình đối thoại giữa Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường với cán bộ Đoàn, Hội cơ sở trên tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và đoàn viên thanh niên đối với công tác phong trào của tuổi trẻ nhà trường.

 

557 đại biểu đoàn viên sinh viên tham dự chương trình Hội nghị

2. Kết luận, chỉ đạo của BTV Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên tại Hội nghị

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị và ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên thanh niên tại chương trình Hội nghị đối với công tác điều hành, lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường và kết quả hoạt động Đoàn - Hội trong thời gian qua. Nhằm triển khai kết quả chương trình Hội nghị vào thực tiễn phong trào hoạt động Đoàn - Hội nhà trường trong thời gian đến, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên kết luận và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Thứ nhất, đối với những đề xuất, kiến nghị về công tác tổng kết, xét khen thưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017

Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo cán bộ phụ trách các chương trình tình nuyện tại xã Trà Leng, Nam Trà My; xã Trà Dương, Bắc Trà My; chương trình tình nguyện Tiếp sức đến trường năm học 2017- 2018 và văn phòng Đoàn trường lập danh sách, tham mưu Ban Chỉ đạo chiến dịch tình nguyện cấp bổ sung giấy chứng nhận cho đoàn viên thanh niên đã tham gia các chương trình tình nguyện. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cá nhân, tập thể phụ trách mỗi chương trình tình nguyện rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức chương trình; công tác xét giới thiệu khen thưởng các cá nhân tiêu biểu cần triển khai sớm và đánh giá toàn diện, cụ thể đối với từng cá nhân tham gia Chiến dịch tình nguyện. Đối với công tác đăng ký thành viên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, văn phòng Đoàn trường tham mưu văn bản, kế hoạch và triển khai sớm đến đoàn viên thanh niên, tiến hành xây dựng tiêu chí xét chọn tình nguyện viên phù hợp với từng chương trình cụ thể và cả chiến dịch tình nguyện trong thời gian đến.

- Thứ hai, đối với công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, câu lạc bộ, đội nhóm

Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường chỉ đạo văn phòng Đoàn- Hội tham mưu kế hoạch, đề án thành lập mới Câu lạc bộ khởi nghiệp trực thuộc Đoàn Thanh niên trường Đại học Quảng Nam; tái thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh trực thuộc Hội Sinh viên trường; tăng cường công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường; tham mưu lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện thuận lợi về sơ sở vật chất, khu liên hợp thể thao để cơ sở Đoàn - Hội tổ chức các hoạt động phong trào thường niên nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm. Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình tập huấn cán bộ Đoàn - Hội cơ sở năm học 2017- 2018 trong tháng 12 năm 2017. Trong công tác triển khai, phổ biến các văn bản hoạt động Đoàn - Hội, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Liên chi Đoàn, Liên chi Hội tăng cường công tác thông tin liên lạc với văn phòng Đoàn - Hội và tổ chức triển khai các nội dung văn bản kịp thời đến cơ sở Đoàn - Hội và đoàn viên thanh niên. Đối với các văn bản điều động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình hoạt động bên ngoài trường phải ban hành và triển khai đến cơ sở Đoàn - Hội trước ngày tổ chức hoạt động ít nhất 03 ngày.

- Thứ ba, về công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động Đoàn - Hội

Các cấp Đoàn, Hội tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động Đoàn, Hội thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau; cụ thể như trang facebook của Đoàn- Hội, bản tin thanh nhiên, nhóm gmail, nhóm facebook… Văn phòng Đoàn - Hội phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng sửa chửa và đưa hệ thống loa phát thanh hoạt động để phục vụ công tác tuyên truyền trong thời gian đến, đồng thời xây dựng kế hoạch tham mưu tái hoạt động chương trình hộp thư âm nhạc yêu cầu để tạo kênh giao lưu giữa đoàn viên thanh niên trong toàn trường.

- Thứ tư, đối với các ý kiến đề xuất tăng cường tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn cho đoàn viên thanh niên

Bên cạnh duy trì tổ chức các chương trình, hội thi truyền thống Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường nghiên cứu tổ chức thêm một số chương trình tập trung phát triển tài năng sinh viên như nâng cao chất lượng các chương trình Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đương" lần thứ III, năm 2018, Hội thi Sinh viên Đại học Quảng Nam với văn hóa, lịch sử Quảng Nam. Đoàn, Hội tăng cường hỗ trợ nhà trường và khoa chuyên môn tổ chức tốt hội thảo khoa học sinh viên năm 2018, các hoạt động ngoại khóa liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của đoàn viên thanh niên, như chương trình Tuần lễ Văn hóa-Du lịch và Hội thi Đường vào nghề du lịch của khoa Văn hóa – Du lịch, Hội thi Tài năng sinh viên của khoa Tiểu học - Mầm non và khoa Ngữ văn - CTXH, Hội thi thuyết trình tiếng Anh của khoa Ngoại ngữ, Hội thi Kết nối hoạt động Nghề công tác xã hội do khoa Ngữ văn - CTXH tổ chức, hỗ trợ đơn vị khoa Toán và sinh viên chuyên ngành toán học tham gia hiệu quả Cuộc thi Olympic toán sinh viên toàn quốc năm 2018… Thường xuyên tổ chức đánh giá và đổi mới phương thức hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc để không ngừng tạo môi trường hoạt động và học tập tốt cho đoàn viên thanh niên, nhất là Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ Hữu nghị sinh viên Việt - Lào, Câu lạc bộ Kỹ năng sinh viên, Câu lạc bộ tiếng Việt cho sinh viên Lào…

- Thứ năm, đối với công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng kết nạp và giới thiệu phát triển Đảng

Thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và giới thiệu phát triển đảng đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình xét giới thiệu do Ban Chấp hành Đoàn trường ban hành. Trong quá trình xét giới thiệu cần quan tâm giới thiệu những đoàn viên thanh niên là cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu và đoàn viên thanh niên, cán bộ lớp đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

- Thứ sáu, đối với công tác triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường sớm tổ chức đánh giá, ban hành tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và cấp cơ sở năm học 2016 - 2017. Triển khai rà soát công tác cấp giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” các năm học trước và cấp lại giấy chứng nhận đối với những sinh viên bị thất lạc, hư hỏng, in sai.

Đối với một số nội dung khác được đoàn viên thanh niên đề xuất, kiến nghị tại chương trình Hội nghị, như: tổ chức thêm các hoạt động thể dục thể thao tạo môi trường rèn luyện thể chất cho đoàn viên thanh niên; truy thu đoàn phí đối với những đơn vị cơ sở đoàn chưa hoàn thành, xét trao giải thưởng cuộc thi pano ảnh chào mừng Đại hội Đoàn trường; công tác hoạt động của Ban phát thanh Đoàn trường, Câu lạc bộ Kỹ năng Hội Sinh viên trường; thủ tục đăng ký tham gia thành viên các lạc bộ, đội nhóm… Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên tiến hành họp đánh giá từng nội dung cụ thể, xin ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Đoàn - Hội, các Liên chi Đoàn, Liên chi Hội trực thuộc và đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp với từng nội dung công tác và phù hợp với định hướng chung của phong trào Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường năm học 2017 - 2018.

           

29 cá nhân và 12 tập thể chi đoàn xuất sắc được tuyên dương trong

chương trình Hội nghị

Tin từ Đoàn thanh niên


Số lần đọc: 341        Gởi qua Email         Bản in        Về đầu trang


Các Tin khác:
THÔNG BÁO Về việc nghỉ làm việc, học tập ngày 10/12/2018 (Thứ Hai) (09/12/2018)
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ IX (2017 - 2019) (08/12/2018)
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện lần III- năm 2018 (08/12/2018)
Ngày Hội Kinh tế - Du lịch năm 2018 (02/12/2018)
Trường Đại học Quảng Nam tổ chức lễ kỉ niệm 43 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chào mừng Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào – Việt tỉnh Sê Koong thăm Quảng Nam (30/11/2018)
Sinh viên Đại học Quảng Nam đạt giải Nhì giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018 (27/11/2018)
Trường Đại học Quảng Nam tiếp đón và làm việc với đoàn công tác Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc (26/11/2018)
Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) (20/11/2018)
Khoa Tiểu học - Mầm non & Nghệ thuật tổ chức hội thi “Sinh viên tài năng” (21/11/2018)
Khoa Lý-Hóa-Sinh tổ chức Hội thi “Olympic khoa Lý - Hóa -Sinh” lần thứ VII năm học 2018 – 2019 (21/11/2018)


Đến trang 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Xem tiếp


Quay lại
TUYỂN SINH 2018
Thông tin
tuyển sinh
ĐH và CĐ
năm 2018
e-Office
e-Office
ĐHQN
ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
E-LEARNING
20 NĂM
Chuyên trang
Kỷ niệm
20 năm
xây dựng và
phát triển
CA KHÚC - LOGO
VĂN BẢN MỚI
THỐNG KÊ

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam.
Địa chỉ: 102 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam. Tel: 0510.3812834 - Fax: 0510.3812931

Email: htduong@qnamuni.edu.vn , hopthu@qnamuni.edu.vn - Website: http://www.qnamuni.edu.vn
Email Ban Điều hành website: webmaster@qnamuni.edu.vn - Thiết kế và Phát triển bởi: Đỗ Quang Khôi (KhoiEduIt)