[In tin]    [Quay lại]

Điểm trúng tuyển và DS thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông ĐH VLVH khóa thi ngày 02-03/12/2017
(15/12/2017 2:52:26 PM)

HĐTS VLVH trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa thi ngày 02-03/12/2017 như sau:

1. Điểm trúng tuyển:

- Ngành Giáo dục Tiểu học (liên thông từ TC lên ĐH): 16.0 điểm

- Ngành Giáo dục Tiểu học (liên thông từ CĐ lên ĐH): 16.0 điểm

- Ngành Giáo dục Mầm non (liên thông từ TC lên ĐH): 20.0 điểm

- Ngành Giáo dục Mầm non (liên thông từ CĐ lên ĐH): 17.0 điểm

Điểm trúng tuyển trên dành cho đối tượng không có ưu tiên và khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển: xem tại đây

 

Tin từ HĐTS VLVH 2017