[In tin]    [Quay lại]

Thông báo nộp Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT quốc gia 2018
(06/08/2018 9:30:34 AM)

Căn cứ quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018; Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học và cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018, trường Đại học Quảng Nam thông báo thời gian, phương thức nộp bản chính (bản dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 để xác nhận việc nhập học như sau:

1. Thời gian nộp giấy chứng nhận kết quả thi

Từ ngày: 07/8/2018 đến trước 17 giờ 00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện)

Chú ý:

Nếu thí sinh không nộp giấy chứng nhận kết quả thi theo đúng thời gian trên, nhà trường sẽ không chấp nhận trúng tuyển của những thí sinh này.

2. Phương thức nộp giấy chứng nhận kết quả thi

Thí sinh nộp bản chính (bản dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 theo một trong hai phương thức sau:

(i) Qua đường bưu điện; ngoài bì thư ghi: “Nộp giấy chứng nhận kết quả thi”, gửi về địa chỉ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Quảng Nam, 102- Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

(ii) Trực tiếp tại trường: Tầng trệt Trung tâm học liệu và CNTT hoặc Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trường Đại học Quảng Nam, Tầng 3, Khu B, số 102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

3. Thông tin liên hệ

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trường Đại học Quảng Nam, Tầng 3, Khu B, số 102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại: 0235-2215255

Hoặc Ban tư vấn tuyển sinh (tầng trệt Khu Trung tâm học liệu và CNTT)

- Số điện thoại: 0868343058      

Website tuyển sinh của Trường: http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh

Email: tuyensinh@qnamuni.edu.vn

 

Tin từ BTK HĐTS 2018