[In tin]    [Quay lại]

Thông báo kế hoạch thi và xét tốt nghiệp cho học viên các lớp Đại học hệ đào tạo liên thông hình thức vừa làm - vừa học năm học 2017-2018.
(06/10/2017 10:28:07 AM)


Căn cứ Kế hoạch số 1530/KH-ĐHQN ngày 03/10/2017 của Trường Đại học Quảng Nam về việc thi và xét tốt nghiệp cho học viên các lớp Đại học hệ đào tạo liên thông hình thức vừa làm - vừa học năm học 2017-2018.

            Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức thi và xét tốt nghiệp cho học viên các lớp Đại học hệ đào tạo liên thông hình thức vừa làm - vừa học khóa học 2014 – 2017 và 2015 - 2017 như sau:

I. Các lớp đào tạo theo niên chế (Khóa học 2014 - 2017)

1. Số lượng: 85 học viên ngành Giáo dục tiểu học.

2. Thời gian:

- Thông báo danh sách dự kiến đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp: 26/10/2017.

- Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (dự kiến): Thứ Hai, ngày 30/10/2017.

- Ôn tập tốt nghiệp: Từ ngày 21/10/2017 đến ngày 29/10/2017 vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật.(lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

- Thi tốt nghiệp: Ngày 11, 12/11/2017 (thứ Bảy, Chủ nhật).

- Xét công nhận tốt nghiệp: 22/11/2017.

3. Địa điểm thi: Trường Đại học Quảng Nam

4. Môn thi, nội dung và hình thức thi       

 

TT

Môn thi

Nội dung

Hình thức thi

Thời gian

1

Kiến thức cơ sở ngành (Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt)

-Tiếng Việt

-Phương pháp dạy học Tiếng Việt

Tự luận

120 phút

2

Kiến thức chuyên môn (Toán và PPDH Toán)

-Toán

-Phương pháp dạy học Toán

Tự luận

120 phút

 

II.  Các lớp đào tạo theo tín chỉ (Khóa học 2015-2017)

1.     Số lượng: 282 học viên

 

TT

Ngành

Số lượng

Ghi chú

1

Công nghệ Thông tin

22

 

2

Sư phạm Toán

16

 

3

Giáo dục Tiểu học

185

 

4

Giáo dục Mầm non

59

 

Tổng cộng

282

 

2.     Thời gian xét công nhận tốt nghiệp: 30/10/2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết, học viên vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Quảng Nam,điện thoại: 0235 3812933.

                        

Những học viên có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp để học cải thiện nâng cao kết quả tốt nghiệp thì làm đơn gửi phòng Đào tạo trước ngày 28/10/2017. (Mẫu đơn đính kèm)
Tin từ Phòng Đào tạo