[In tin]    [Quay lại]

Hướng dẫn về chế độ chính sách HSSV năm học 2017-2018
(13/09/2017 10:20:28 AM)

- Hướng dẫn chế độ đối với người khuyết tật.  (Download file đính kèm)

- Hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập đối với SV người dân tộc thiểu số  (Download file đính kèm)

- Hướng dẫn mien giảm học phí  (Download file đính kèm)

Tin từ Phòng CTSV