[In tin]    [Quay lại]

Thông báo Danh sách thi tốt nghiệp khối trung cấp hệ chính quy, đợt 2
(14/09/2017 4:29:37 PM)

Để kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 khối Trung cấp K15 diễn ra tốt đẹp và đảm bảo quyền lợi của học sinh, Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh Danh sách HS khối trung cấp K15 hỏng tốt nghiệp đợt 1 khóa thi ngày 16,17,18/6/2017 (chi tiết xem file đính kèm).

Các em học sinh hỏng tốt nghiệp đợt 1 phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp đợt 2, dự kiến thi ngày 29,30/9/2017. Học sinh vắng mặt ở môn nào nếu không có lý do chính đáng, vẫn tính số lần dự thi tốt nghiệp đó (áp dụng theo Thông tư 22 ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp của Bộ GD&ĐT). Những trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 1 nay đã hoàn thành điểm học lại và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, Phòng đào tạo sẽ lên Danh sách gửi sau.

Tin từ Phòng Đào tạo