Về trang chủ
Chào mừng bạn đến với Hệ thống Văn bản pháp quy - trường Đại học Quảng Nam        
 

 
  Phân loại văn bản
   Quyết định (71)  Quy chế, Quy định (15)  Văn bản khác, Văn bản ngoài trường (31)
   Thông báo (20)  Báo cáo (1)  Tất cả (161)
   Kế hoạch (13)  Hợp đồng (0)  
   Công văn (10)  Mẫu văn bản (0)  
Kiểu gõ:  TELEX VNI AUTO OFF

Nhập từ khóa:   Tìm theo:  
(Nếu tìm theo Ngày ban hành thì nhập theo dạng: dd/mm/yyyy)

  Năm ban hành Hiển thị mỗi trang văn bản  
  Loại văn bản: Quy chế, Quy định (15 văn bản)
TT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu (kích vào trích yếu để xem chi tiết văn vản)
1 114/QĐ-ĐHQN 19/12/2013 ĐHQN Quy định về việc viết bài cho các tạp chí khoa học trong và ngoài trường
2 32/QĐ-ĐHQN 05/03/2012 ĐHQN Quy định một số định mức về công tác nghiên cứu khoa học
3 275/QĐ-ĐHQN 01/07/2011 ĐHQN Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Trường Đại học Quảng Nam
4 03/2010/TT-BGDĐT 11/02/2010 Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
5 10/2009/TT-BGD&ĐT 07/05/2009 Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
6 09/2009/TT-BGD ĐT 07/05/2009 Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
7 45/2008/QĐ-BGD&ĐT 05/08/2008 Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
8 60/2007/QĐ-BGDĐT 16/10/2007 Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
9 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 15/08/2007 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
10 42/2007/QĐ-BGDĐT 13/08/2007 Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
11 40/2007/QĐ-BGDĐT 01/08/2007 Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
12 36/2007/QĐ-BGD&ĐT 28/06/2007 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
13 33/2007/QĐ-BGDĐT 20/06/2007 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
14 25/2006/QĐ-BGD&ĐT 26/06/2006 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
15 153/2003/QĐ-TTg 30/07/2003 Điều lệ trường đại học
(Ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)


Quay lại

Về đầu trang

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam.
Địa chỉ: 102 - Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam. Tel: 0510.812834 - Fax: 0510.812931

Email: htduong@qnamuni.edu.vn , hopthu@qnamuni.edu.vn - Website: http://www.qnamuni.edu.vn
Email Ban Điều hành website: webmaster@qnamuni.edu.vn - Thiết kế bởi: Đỗ Quang Khôi